Σύνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Μόδας (ΣΕΠΕΕ)

Παρουσιάσεις Πρόβλεψης Μόδας

Οργάνωση των 3 παρουσιάσεων προβλέψεων και 3 συλλογών σχεδιαστών μόδας 

φιλοξενία, τροφοδοσία,

προσκλήσεις, 

κάλυψη ΜΜΕ κ.λπ.

Όλοι οι συνεργάτες θα συμμετέχουν 

Σύνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Μόδας (ΣΕΠΕΕ)

Παρουσιάσεις Πρόβλεψης Μόδας

3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ FASHION TRENDS

 

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο